archaiciranica
با سلام

چنانچه از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ی باستان شناسی هستید و یا از رشته ای غیر مرتبط قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی را دارید، نیاز مند حصول اطلاع در باره ی منابع مورد نیاز جهت شرکت در آزمون خواهید بود. به همین منظور ما طی این مطلب شما را با عناوین کتب مورد نیاز، نام نویسنده و انتشارات مربوطه تا حد امکان آشنا خواهیم کرد.

 

نام کتاب و دوره نام نویسنده انتشارات
پیش از تاریخ ایران

-

-

ایران از اغاز تا سپیده دم شهرنشینی دکتر صادق ملک شهمیرزادی میراث فرهنگی
باستانشناسی غرب ایران فرانک هول سمت
باستانشناسی هزاره اول پ-م در ایران  دکتر حسن طلایی سمت
پیش از تاریخ بین النهرین

-

-

کتاب درسی پیش از تاریخ بین النهرین صادق ملک شهمیرزادی انتشارات مارلیک
بین النهرین(یکجلدی) دکتر یوسف مجید زاده  نشر دانشگاهی

ماد و هخامنشی

-

-

کتاب درسی ماد -هخامنشی ... دکتر بهمن فیروزمندی انتشارات مارلیک
از زبان داریوش هاید ماری کخ کارنگ
هنر ایران باستان(ماد و هخامنشی) رمان گیرشمن علمی فرهنگی
ایران باستان یوزف ویسهوفر

-

پارت و ساسانی

-

-

تاریخ سیاسی پارت نلسون دبواز

-

اشکانیان مالکم کالج

-

هنر ایران باستان(پارت و ساسانی) رمان گیرشمن علمی فرهنگی
تاریخ ایران کمبریج(جلد۳ بخش اول) احسان یار شاطر امیر کبیر
تجدیدحیات هنر وتمدن درایران باستان جورجینا هرمان نشر دانشگاهی
دوره ی اسلامی

-

-

هنر و معماری اسلامی ۱ اتینگهاوزن- گرابر سمت
هنر و معماری اسلامی ۲ شیلا بلر- جاناتان بلوم سمت
معماری اسلامی  دکتر محمد یوسف کیانی سمت  
گاهنگاری ایران ویت -دریون

-

تکوین و شکل گیری هنر اسلامی گرابار

-

باستانشناسی و هنر اسیای صغیر دکتر بهمن فیروزمندی سمت
معماری اسلامی هیلن براند

-

سکه های ایران دکتر علی اکبر سر فراز سمت
زبان تخصصی

-

-

انگلیسی باستانشناسی صادق ملک شهمیرزادی سمت
+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 اردیبهشت1386ساعت 17:49  توسط باستان شناسی ایران  |